Sunday Jul 18, 2021

איך מעלים פרודקטיביות

הנושא הזה כואב היום לכולנו

לא רק בגלל הקורונה אלא גם כי אנחנו מוצפים בהמון דברים

    מהי פרודוקטיביות והאם נשארנו בעולם של כמות דברים ליחידת זמן או שזזנו לשם לדברים אחרים (ספוילר התשובה היא ממש לא ..) 

 איך אנחנו יכולים להיות יותר פרודוקטיביים ולא רק בתקופה של קורונה

על מה לשים לב שנכון לי ברמה האישית 

ואילו דברים הם ברמה ארגונית 

ובסוף גם איך זה קשור ל M&M 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

נורית בן משה & אלעד יעקב

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320