כשעובד או מנהל רוצים להתקדם - מה התפקיד שלך כממונה עליהם? 

   לא  דיברנו על החשש להבטיח קידום ולעורר ציפייה ואולי אכזבה

מהם 3 הכיוונים שכדאי לבדוק בשיחה ראשונה

וגם איך למעשה יוצרים הכנה במסגרת התפקיד הקיים באופן שיכוון לדבר הבא ויעזור להצליח בהמשך ? 

Share | Download