מה החוזק של מנהל? להחזיק עמדה ברורה ולדעת לנווט או להיות אחד עם פחות נחרצות ופחות עם עמדות ברורות

בין להיות לא מבין אבל עם עמדה נחרצת

לבין אחד שקל לנווט אותו וזז עם העמדות שלו

ואולי השאלה איך בניהול מייצרים מרחב של עמדה ברורה ובמקביל גם מאפשרים  מרחב לחקור את העמדה

נגענו בשאלה מה המיומנויות שדרושות כיום למנהל כך שהדיונים שהוא מוביל יאפשרו גם לעצמו וגם לצוות שלו להיות מספיק פתוחים

לבדוק החלטות, ונושאים שונים ולקבל תשובות נכונות או אופטימליות במציאות מסויימת 

Share | Download