מה קורה כשראשי הצוותים בישיבה ? האם זה שונה מישיבה שהם מנהלים מול הצוות ?

איך מנצלים את הזמן הזה באופן קצת אחר מרק - הנה מה שהצוות שלי עשה בשבוע האחרון וממנפים את זה לטובת דברים שחשובים לקבוצה, למנהלים עצמם ולראש הקבוצה עצמו.

ישבנו לדבר על הייחודיות ופוטנציאל של ישיבת ראשי צוותים 

Share | Download