Sunday Mar 27, 2022

ניהול קריירה בתוך ארגון

השינוי של המושג קריירה כבר קיים כעובדה- אנחנו לא מחפשים יותר תפקיד להשאר איתו לנצח (או לפחות עד בפנסיה ) אלא רוצים לעשות דברים בעבודה שמפתחים אותנו, שמלמדים דברים חדשים ומביאים לידי ביטוי מגוון של יכולות.

המעבר של אנשים בין תפקידים שונים הוא גם עובדה- אז השאלה האם ואיך עושים חיבור בין הרצון של העובדים ללמוד ולהתפתח לבין  הרצון לזוז לתפקידים חדשים ? 

בפרק הזה אנחנו מדברים על האפשרות שבה הארגון יציע לעובדים להשיג את המטרה הזו - תוך כדי שנשארים בארגון

ובעצם יצליח להשאיר עובדים לפרקי זמן יותר ארוכים מהמצב כיום

האם  קריירה היא רק קידום לניהול ? או שיש לה עוד אפשרויות (טוב ברור שהתשובה היא כן !) 

והמסקנה שלנו - אפשר לנהל קריירה גם בתוך ארגון

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

נורית בן משה ואלעד יעקב

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013