Sunday Jun 12, 2022

עולם העבודה ההברדי- מחשבות בעקבות הדוח של חברת microsoft

המעבר לעולם היברידי הוא עובדה קיימת.

זו מגמה שנראה שלא תעלם אלא תתעצב בצורות חדשות ומגוונות.

חברת מייקרוסופט הוציאה את מחקר שבדקת מה הטרנדטים שהיא מזהה? מה עובדים רוצים ואיך להתמודד עם השינויים האלו

 הספקנו  לדבר על עבודה מרחוק, לבדוק האם המושג פרודוקטיבות נשאר אותו הדבר הגישה של אנשים לעניין עבודה מרחוק, 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

נורית בן משה & אלעד יעקב

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320