בתוך צוות כאשר יש עבודה שהיא תלוייה בחברים השונים ממש ברור למה צריך לדבר על שיתוף פעולה

מה אבל קורה כאשר מדובר בשיתוף פעולה בין ראשי צוותים- שלא תמיד יש להם עבודה משותפת.

מה צריך מנהל קבוצה לדעת לעשות כדי ליצור שיתוף כזה

ואיזה פעילות ורעיונות יכולים לקדם מצב כזה

 

Share | Download