Sunday Aug 15, 2021

תחלופת עובדים It's (not)all 'bout the money

תחלופv וגיוס של עובדים עולים לארגונים כסף והרבה יוצרים עומס ועייפות  אצל מנהלים וצוותים -כל פעם קליטה של אנשים

חדשים. עזיבה של אנשים מקצועיים עם והצורך להשקיע בהדרכה ופיתוח חוזר של משפיעים גם על ביצועי הצוות  ובסוף גם בארגון כולו .

כל כמה ימים מתפרסמת כתבה חדשה על נושא של השוק הרותח והאכזרי בגיוס עובדים חדשים, על תחרות קשה בין ארגונים ועל המחסור התמידי בעובדים שגורם למשכורות לעלות . יש כאלו שטוענים שדבר כזה יצור לחץ לפתיחה של מרכזים רבים יותר בחו"ל על מנהלת לענות על הצורך בעובדים.

הנתונים לא משקרים- גיוס יותר יקר משימור של עובדים.

האם מדובר במשהו שאי אפשר לשנות וככה השוק מתנהג? מי יכול לטפל בכך - זה נושא שצריך להיות באחריות של  משאבי אנוש    והדרכה או גם מנהלים יכולים לייצר שינוי ולהשפיע על הנושא.

תשומת לב מוקדשת לשאלה של איך "מפתים" עובדים להיכנס לארגון  כלומר בצד של גיוס עובדים - אנחנו רצינו להסתכל על איך גורמים להם להישאר יותר זמן כלומר שימור עובדים ומה התפקיד של מנהלים בתהליך כזה

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

נורית בן משה & אלעד יעקב

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320