Sunday May 21, 2023

מדברים על קהילות בארגונים - פרק עם ההיברדיות

לפרק הזה צרפנו את ההיברידיות הלא הן ליאור -גורדון -רותם ולי-אור סלע כדי לדבר על המושג שכל כך הרבה ארגונים כבר שילבו בפעילות - קהילות. התחלנו מהבסיס לשאול מה זו קהילה והאם 

 קבוצה וקהילה הן אותו הדבר. מה התרומה של קהילות לניהול וגם לארגון בכלל.  מה זו קהילה לומדת  וכיצד היא מתאימה לחיפוש של עובדים אחרי משמעות והתפתחות.

 דיברנו על התפקידים בקבוצה ובמיוחד  מהו התפקיד  מנהל קהילה - איך משלבים אג׳נדות שונות וקולות במרחב ומה קורה כשמייסד/י הקהילה עוזבים או כבר פחות בעניין. 

למה לנשוף על הגחלים הכרחי (ולא רק בהקשר למי שעושה על האש). ה״ליאוריות״ נתנו טיפים לזיהוי שלבי התפתחות של קהילה ורעיונות כיצד להניע דברים ולהתחיל בקטן ומשם לגדול 

הזכרנו גם את הפרק על אוטונומיה 

ומי שעוד לא שמע- יש לנו קהילה סגורה בלינקדאין- קהילת הניהול של אבטיח כיס - מוזמנים להגיע אלינו לשם 

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

נורית בן משה & אלעד יעקב

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320