Sunday Oct 18, 2020

איך להפוך משוב 360 לכלי ניהולי

השימוש בכלי משוב בארגון שמבקשת מאנשים סביב המנהל להעריך אותו - הוא כבר לא רק תופעה בארגונים בחו"ל.

התעמקנו האם מעבר לביקורת יש לו גם ערך ניהולי -ספויילר- התשובה כן 

איך נכון להתייחס אליו ועל מה צריך לשים לב כאשר מקבלים את התוצאות שלו.

הבאנו גם דוגמאות מתוך אימון מנהלים - ונורית הסבירה איך אפשר להתממשק איתו לפיתוח מנהלים.

דקל הביא תובנות מתוך הנסיון שלו , כרגיל 

וביחד נתנו גם רעיונות פרקטים איך להפוך את המידע של השאלון לכלי ניהולי שיעזור לכל מנהל להמשיך ולהתפתח.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

נורית בן משה & אלעד יעקב

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822