כניסה לתפקיד- זמן רגיש וקריטי לבניה של הצוות שלך ולך כמנהל. האם לקפוץ למים ולהתחיל לבצע או רגע לעצור?

Share | Download