פעם התפטרות היתה סיפור גדול- היום יש אנשים שמדלגים בין ארגונים בקצב של כמה שנים. התחלנו בסיפור האישי והמשכנו לבדוק - מה הסיבות להתפטרות, האם יש דרך לעשות זאת נכון ומה כדאי לזכור גם כאשר מחליטים לעזוב את הארגון וללכת לתפקיד חדש.

האם שקיפות ועדכון המנהל לפני שיש תפקיד חדש זה דבר נכון? או שאולי כדאי לשמור את כל הקלפים קרוב יותר לחזה.

פרק חדש שלנו שבודק את השאלות האלו ועוד כמה סביב נושא ההתפטרות .

Share | Download