ניהול זמן

האם ניתן לנהל זמן? איך מתנהלים במציאות שלנו? אחד הנושאי הכואבים שמנהלים מתמודדים איתם- דיברנו על איך צריך להתייחס לניהול זמן, כמובן גם טיפים ומיקוד נכון יותר.

ויש לנו גם פרק נוסף שבו נעזרנו בספר שעוסק בשאלה איך לאפשר למח שלנו לעבוד יותר ביעילות

Share | Download