איך ניתן להתנהל בתנאים של חוסר ודאות? מה הכללים בקביעת מטרות בעולם שמשתנה בקצב הולך וגובר?

נדבר על מושג הווקה שפותח על ידי הצבא האמריקאי כדי לתאר את האתגרים של העידן המודרני

Share | Download