All episodes

אומרים שעובד לא עוזב מקום עבודה אלא עוזב מנהלבתכנית הפעם דיברנו על אילו צעדים יכול לנקוט המנהל כדי ...

נורית מספרת על מייקל מנהל שלא מצליח לעבוד בצורה יעילה עם מנהל בכיר יותר, נושא שעולה לא מעט באימון מנ...

 דקל מספר על ספר בשם Principles  שקרא ובו ממליצים על שקיפות רדיקלית בארגון. נורית מאתגרת את הנושא ונותנת...

ניהול זמן

האם ניתן לנהל זמן? איך מתנהלים במציאות שלנו? אחד הנושאי הכואבים שמנהלים מתמודדים איתם- דיברנו על אי...

שיחות משוב והאם יש להם מקום בתוך הארגון, מתי כדאי לעשות שיחת משוב, מה הנושאים שמעלים בשיחה ומה אנחנ...

איך ניתן להתנהל בתנאים של חוסר ודאות? מה הכללים בקביעת מטרות בעולם שמשתנה בקצב הולך וגובר? נדבר על מ...

אחד הכאבים הגדולים של מנהל הוא המאבק בין להיות מעורב ולעשות בעצמך לבין להעביר דברים לצוות ולתת להם ...

כניסה לתפקיד- זמן רגיש וקריטי לבניה של הצוות שלך ולך כמנהל. האם לקפוץ למים ולהתחיל לבצע או רגע לעצור...

« Newer Episodes